Ενεργά Μέλη Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 50/21.

Αριθμός Μητρώου Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία Τύπος προσώπου
123 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Φυσικό Πρόσωπο